Live:

Afrapportering af survey - psykiatrien

AUH - Nyheder
81 visninger
18-11-2013
Ledende surveyor Margit Asser giver den endelige afrapportering af survey til psykiatrien i Region Midtjylland:
Indstillet til akkreditering uden bemærkninger.

Kommentarer