Live:

Borgertopmoede 3 0809 2010

Hospitalsenheden Vest
13 visninger
09-10-2013
Interviews med deltagere og hospitalsdirektør Henning Vestergaard ved DNV-Gødstrups borger-og brugertopmøde den 8. september 2010.

Kommentarer