Live:

Audit af Færdigbehandling på stedet - Maj 2023

PH - Generelt
1.074 visninger
25-05-2023 præhospitalet

Sammen med de ambulancefaglige vejledere har vi i U&K lavet journalaudits af patienter, som er færdigbehandlet på stedet uden konferering med AMK-/ALB læge.
I videoen præsenterer Kvalitetsansvarlig overlæge Annette Corydon de vigtigste fund.