Live:

Rørpostvideo 4 - Programmér favorit

AUH - Forsyning og Service
121 visninger
Den fjerde af fire videoer, der viser hvordan man betjener en rørpoststation på AUH.

I denne video forklares hvordan du programmerer foretrukne modtagere i stationens lokale hukommelse.

Oktober 2022 - denne video er til intern brug i Region Midt.

Kommentarer