Live:

Rørpostvideo 3 - Send ved at taste nummer

AUH - Forsyning og Service
81 visninger
Den tredje af fire videoer, der viser hvordan man betjener en rørpoststation på AUH.

Her forklares hvordan du sender en rørpostcarrier til en modtager, som ikke er forprogrammeret i stationens interne hukommelse.

Oktober 2022 - denne video er til intern brug i Region Midt.

Kommentarer