Live:

Rørpostvideo 2 - Send til favorit

AUH - Forsyning og Service
105 visninger
Den anden af fire videoer, der viser hvordan man betjener en rørpoststation på AUH.

Her forklares hvordan du sender en rørpostcarrier til en modtager, der er programmeret i stationens favoritliste.

Oktober 2022 - denne video er til intern brug i Region Midt.

Kommentarer