Live:

79 visninger
08-06-2022
BioScape er et naturgenopretning- og biodiversitetsprojekt, hvor Region Midtjylland med 8 partnere fokuserer på tre pilotprojektområder i hhv. Åstrup Kær, Endelave og Byn sø.

Kommentarer