Live:

220 visninger
Diapplo er en diabetes-app udviklet af sundhedspersoner, der arbejder med børn, som har diabetes. 

Læs om Diapplo her
https://www.stenoaarhus.dk/behandling/boern-og-unge/barn-og-ung-under-18/diapplo/

Kommentarer