Live:

Overvægt blandt børn og unge (2): Barrierer mod at træffe sunde valg og hvordan overkommer vi dem?

Steno Diabetes Center Aarhus
77 visninger
Op mod hvert femte barn og ung i Danmark lever med overvægt. Hvad skal der til for at vende udviklingen?

Se med i denne webinarrække fra Vidensråd for forebyggelse og Steno Diabetes Center Aarhus om forebyggelse af overvægt blandt og unge. Vi har sammensat et program, der både giver baggrundsviden og inspiration til konkrete initiativer.
På webinaret vil nogle af landets førende eksperter inden for overvægt fremlægge deres perspektiver.

Et er sikkert – vi er nødt til at gøre noget. For overvægt og svær overvægt er et problem for mellem 12 og 19 procent af alle danske børn og unge, og det er et problem, der er præget af stor social ulighed.

Se mere om webinarrækken her: https://mediehuset-kbh.dk/forebyggelse-af-overvaegt-blandt-boern-og-unge/

Kommentarer