Live:

Steno Diabeteskonference 2021 - Forløbsoverblikket i egen praksis

Steno Diabetes Center Aarhus
40 visninger
Hvordan kan du bruge forløbsoverblikket i egen praksis?
v/ Berit Lassen og Morten Charles, almen praktiserende læger

Kommentarer