Live:

Sådan ser du patientens svar

AmbuFlex
92 visninger
Se, hvordan du ser patienternes spørgeskemasvar i vores PRO-løsning til cystisk fibrose. Videoen kan også bruges som eksempel ved andre løsninger.

Kommentarer