Live:

Sådan opretter du patienten

AmbuFlex
83 visninger
Se, hvordan du ser patienternes spørgeskemasvar i vores PRO-løsning til cystisk fibrose. Videoen kan også bruges som eksempel ved andre løsninger.

Kommentarer