Live:

BI direkte - Early Warning - Maksimale ventetider (LPR3)

BI Kontoret
469 visninger
25-02-2019

I videon sættes en Early warning liste til monitorering af maksimale ventetider.

Det vises blandt andet hvordan opsplitterkoder fungerer.

Kommentarer