Live:

Hvad optager os lige nu? - september 2018

Koncern HR, Udvikling
316 visninger
"Der bliver lagt endnu mere tryk på, at vi skal blive bedre til at finde fælles løsninger sammen på tværs."
Hør kontorchef Karen Ingerslev fortælle om det nye grundlag for god ledelse og styring i Region Midtjylland.

Kommentarer