Live:

Lotte Bøgh Andersen - Fælles lederdag i Region Midtjylland 18. juni 2018

Koncern HR, Udvikling
2 visninger
Oplæg ved Lotte Bøgh Andersen, professor, Aarhus Univeristet - medlem af ledelseskommissionen om perspektiver for ledelse i den offentlige sektor med afsæt i ledelseskommissionens arbejde.

Kommentarer