Live:

Effekten af et 8 ugers træningsforløb

Koncern HR, Udvikling
232 visninger
Effekten af et 8 ugers træningsforløb på livskvalitet, sygefravær og brug af psykofarmaka hos patienter med lungeemboli

Kommentarer