Live:

BI direkte - Budgetopfølgning (somatikken)

BI Kontoret
83 visninger
21-12-2016
I denne video gennemgår Esben dataemnet Budgetopfølgning (Somatikken). Videoen starter med en gennemgang af de forskellige opfølgningsmåder, som anvendes på de somatiske hospitaler og psykiatrien, stabene m.fl.

Dernæst gennemgås rapporten, herunder hvordan du filtrerer samt får vist dit data og hvordan du hopper fra graferne direkte over til de enkelte posteringer i ØS. 

Slutteligt gennemgås visningen "forventet regnskab". 

BI ressourceperson: Esben Michelsen (esben.michelsen@rm.dk)

Kommentarer