Live:

AMK-Vagtcentralen (til borgere)

PH - Generelt
4.393 visninger
AMK-vagtcentralen visiterer opkald og disponerer mandskab og køretøjer til borgere, der bliver akut og livstruende syge eller kommer alvorligt til skade. AMK-vagtcentralen skal sikre: Rette hjælp til rette patient i rette tid, sådan ressourcerne udnyttes optimalt.

FIlmen er målrettet borgere.
Produceret i 2013 og revideret i 2016.

Kommentarer