Live:

AMK-Vagtcentralen (til sundhedsfaglige) uden opfordring til besøg

PH - Generelt
705 visninger
AMK-vagtcentralen visiterer opkald og disponerer mandskab og køretøjer til borgere, der bliver akut og livstruende syge eller kommer alvorligt til skade. AMK-vagtcentralen skal sikre: Rette hjælp, til rette patient, i rette tid for at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne.

Filmen er målrettet Præhospitalets sundhedsfaglige samarbejdspartnere. Denne version er uden opfordring til besøg i AMK-Vagtcentralen
Produceret i 2016.

Kommentarer