Live:

221 visninger

Undersøgelse for anstrengelsesudløste hindringer i luftvejene.

Kommentarer