Live:

501 visninger

Undersøgelse for anstrengelsesudløste hindringer i luftvejene.

Kommentarer