Live:

1.06 visninger

Undersøgelse for anstrengelsesudløste hindringer i luftvejene.

Kommentarer