Live:

177 visninger

Undersøgelse for anstrengelsesudløste hindringer i luftvejene.

Kommentarer