Live:

154 visninger

Undersøgelse for anstrengelsesudløste hindringer i luftvejene.

Kommentarer