Live:

831 visninger

Undersøgelse for anstrengelsesudløste hindringer i luftvejene.

Kommentarer