Live:

926 visninger

Undersøgelse for anstrengelsesudløste hindringer i luftvejene.

Kommentarer