Live: Innovationsdøgnet 2020

02-10-2020 13:00

Schedule

01-10-2020

v. regionsdirektør Pernille Blach Hansen

v. konferencier Karina Vinther, Koncern HR, Udvikling

v. Kristina Louise Bliksted, formand for Social Sundhed

Innovationsdøgnet 2020
"Vi hylder innovationskraften i Region Midtjylland"

Program Torsdag, 1. oktober 2020 – Innovationsdøgnet skydes i gang

10.00-10.10

Velkommen til Innovationsdøgnet 2020 v. regionsdirektør Pernille Blach Hansen

Hvis du har lyst, kan du deltage fysisk i regionsrådssalen i Regionshuset Viborg, og ellers kan du se velkomsten og oplægget fra der, hvor du er, da den bliver live-streamet via et link, som fremsendes til alle deltagere på forhånd

Undervejs har du mulighed for at stille nysgerrige spørgsmål via din telefon

02-10-2020

Panelet består af:

• Jonas Dahl, hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers

• Christine Dragsbæk Knudsen, oversygeplejerske, Operation og

Intensiv, Regionshospitalet Viborg
• Nikolai Hoffmann-Petersen, ledende overlæge, Medicinsk

afdeling, Regionshospitalet Holstebro
• Jannik Falhof, praktiserende læge, Lægefællesskabet i Grenå

og praksisudviklingskonsulent i Region Midtjylland • Karen Ingerslev, kontorchef, Koncern HR, Udvikling

Debatten stiller skarpt på forskellige vinkler på innovationsledelse, og paneldeltagerne deler deres perspektiver på, hvad vi har lært om innovation og ledelse i foråret. Vi håber at kunne inspirere til, hvordan den nye virkelighed kan formes i vores sundhedsvæsen og socialområde, så der bliver skabt endnu bedre synergi mellem aktivisten "på gulvet" og lederen, der skal skabe retning.

...