Live:

Sådan besvarer patienten spørgeskemaet

AmbuFlex
8 visninger
Se, hvordan patienterne besvarer spørgeskemaet i vores PRO-løsning til cystisk fibrose. Videoen kan også bruges som eksempel ved andre løsninger.

Kommentarer