Live:

Klar kommunikation om PRO 2

AmbuFlex
9 visninger
Få gode råd til, hvordan du bedst inddrager patientens spørgeskemasvar i samtalen og samtidig giver patienten større udbytte af PRO-forløbet.

Kommentarer