Live:

326 visninger

Undersøgelse for anstrengelsesudløste hindringer i luftvejene.

Kommentarer