Live:

182 visninger

Undersøgelse for anstrengelsesudløste hindringer i luftvejene.

Kommentarer