Live:

BI Direkte - Medicin

BI Kontoret
65 visninger
09-03-2017
I denne video gennemgår Jacob Redder BI-kontorets produkter for medicindata.

Videoen starter med en gennemgang af hvor data kommer fra, og hvordan det læses ind.

Dernæst gennemgås standardrapporten for dataemnet medicin, og derefter nogle fokusrapporter; 'Kombination af lægemidler', hvor du nemt kan fremfinde hensigtsmæssige/uhensigtsmæssige kombinationer for patienter.

Slutteligt gennemgås fokusrapporten 'Medicinudgifter', som giver et indblik i hvordan medicinudgifterne fordeler sig på lægemidler eller a-diagnose. 

Kommentarer