Live:

Vinderen af Smartprisen 2016

Koncern HR, Udvikling
211 visninger
Vinderen blev "Slusen" - Helle Østergaard, Medicinsk sengeafsnit, Regionshospitalet Herning

Kort beskrivelse af løsningen:
I Medicinsk sengeafsnit (MSA), Regionshospitalet Herning var der behov for nytænkning i forhold til overgangen fra indlæggelse til udskrivelse. I februar 2016 startede afsnittet derfor med et nyt tiltag i relation til at sikre flow og fastholde gode udskrivelser - Slusen

Slusen er en stue indrettet med gode hvilestole og et fælles bord til at kunne indtage et måltid ved, en samtale eller læse en avis.

Afdelingen har kontinuerlig et stort fokus på patienternes egenomsorg. Et opmærksomhedspunkt i den forbindelse var, at patienten ofte først kom i eget tøj og frigjort fra hospitalssengen kort tid inden udskrivelsen. Med inspiration i et udskrivelsesmiljø, der var etableret på en lungemedicinsk afdeling på Slagelse Sygehus, gav det et startskud til en anden overgang for mange patienter.

Når det besluttes til stuegang, at en patient er klar til udskrivelse den pågældende dag, bliver de patienter, der ikke har behov for at ligge i en seng, flyttet til Slusen. I Slusen kan der f.eks. gives svar på eventuelle blodprøver, laves en gennemgang af patientens medicinliste, gives den sidste dosis af intravenøse medicin, eller patienten kan afvente transport.

Patienterne tilkendegiver, at de bliver mere bevidste om, at de er klar til udskrivelse ved at blive flyttet til et miljø med en hvilestol iført eget tøj. Patienten får et andet syn på at være på vej hjem.

Ingen patienter oplever at blive flyttet på gangen og afsluttet herfra. Patienten flyttes nu til Slusen i stedet for en gangplads i overgangen til udskrivelse.

Kommentarer